Materiały eksploatacyjne do samochodu

Materiały eksploatacyjne do samochodu

Łódź (łódzkie)
  • Dane techniczne
  • Opis
  • Sprzedający
  • Podobne oferty

To ogłoszenie znajduje się w archiwum

Zobacz ogłoszenia:


Dane techniczne

  • Kolor

    inny


Opis

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż towarów w postępowaniu upadłościowym „FEBUS-AUTO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Łodzi, KRS
Pokaż numer
4, NIP
Pokaż numer
4, ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź Syndyk masy upadłości „FEBUS-AUTO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Łodzi, KRS
Pokaż numer
4, NIP
Pokaż numer
4, ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź (”Spółka”) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż towarów Spółki, wymienionych w zestawieniu towarów, stanowiących załącznik do tego ogłoszenia. Podane przy każdym towarze ceny są minimalnymi cenami netto, do których należy dodać podatek VAT w wysokości 23%. Oferent może oferować zakup danej pozycji towaru, oznaczonej kolejną liczbą pojedynczą w zestawieniu towarów, tylko w całości, tj. wszystkich jednostek miary wskazanych w danej pozycji. Poszczególne pozycje towarów, zawarte w zestawieniu towarów, nie podlegają zatem podziałowi. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty i załączniku do tego formularza, stanowiących załączniki do tego ogłoszenia. Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres syndyka: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup towarów w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 32/17”. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez oferenta regulaminu konkursu. Oferty należy składać do dnia 31 marca 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty u operatora pocztowego. Bartosz Zacharek syndyk Załączniki do ogłoszenia: www.lcr.com.pl/febus.php
Zobacz pełny opis

Informacje o sprzedającym

Syndyk Masy Upadłości

426842...
Pokaż numer